termo-organika-izolacyjne-plyty-styropianowe 1186704000

Termo Organika - izolacyjne płyty styropianowe

Izolacyjne płyty styropianowe w ofercie firmy Firma TERMO ORGANIKA jest producentem przede wszystkim izolacyjnych płyt styropianowych, które wyko-nywane są w dowolnych wymiarach i grubościach. W ofercie znajdują się również wszelkiego rodzaju kształtki, otuliny i profile. Dzięki zaawansowanej technologii, w zakładzie wykonuje się praktycznie każdy kształt ze styropianu. PŁYTY STYROPIANOWE STYROPIAN DALMATYŃCZYK Jest to najnowszy i najnowocześniejszy produkt firmy, łączący w sobie wysoką jakość i rozsądną cenę. Aby odróżnić ten styropian od wszystkich innych, został on specjalnie oznaczony: tylko styropian Dalmatyńczyk ma kropki. Dalmatyńczyk jest produkowany z najwyższej jakości surowca. Specjalna kompozycja zapewnia doskonałe parametry jakościowe. Ciemne kropki to granulki wzbogacone grafitem (o nazwie Neopor, produkcji BASF), które charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. Jako jeden z nielicznych producentów w kraju, firma TERMO ORGANIKA stale kontroluje parametry techniczne swojego styropianu. Każda partia Dalmatyńczyka ma te same znakomite właściwości izolacji cieplnej i odporności mechanicznej. Każdy nabywca Dalmatyńczyka może liczyć na wsparcie TERMO ORGANIKI, niezależnie od miejsca zakupu towaru (doradztwo, błyskawiczne dostawy, wsparcie techniczne). Dzięki starannemu doborowi najlepszych materiałów i rygorystycznemu przestrzeganiu norm jakości w czasie produkcji, TERMO ORGANIKA może zagwarantować, że kupując Dalmatyńczyka, wybieramy produkt o najwyższej jakości w swojej klasie. Płyty ociepleniowe TERMO-12 (EPS 50 042) Płyty te są odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom fizykomechanicznym, znajdują zastosowanie jako element izolacyjny w budownictwie. Płyty ociepleniowe o gęstości min. 12 kg/m3 stosowane są jako element izolacyjny w miejscach bez obciążeń mechanicznych: - izolacja ścian szczelinowych, - izolacja szkieletowych ścian działowych, - izolacja podłóg na legarach, stropodachów wentylowanych. Płyty TERMO-12 posiadają Certyfikat Zgodności nr ITB-0851/W z normą PN-EN 13163:2004 oraz Atest Higien. PZH. Płyty ociepleniowe TERMO-15 (EPS 70 040) Płyty te są odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom fizykomechanicznym, znajdują zastosowanie jako element izolacyjny w budownictwie. Płyty ociepleniowe o gęstości min. 15 kg/m3 stosowane są jako element izolacyjny w miejscach mało obciążonych mechanicznie: - izolacja ścian zewnętrznych w metodzie lekkiej-mokrej, - wypełnienie płyt warstwowych. Płyty TERMO-15 posiadają Certyfikat Zgodności nr ITB-0851/W z normą PN-EN 13163:2004 oraz Atest Higien. PZH. Płyty ociepleniowe TERMO-20 (EPS 100 038) Płyty te są odmianą styropianu wytwarzanego technologią pieniania polistyrenu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom fizykomechanicznym, znajdują zastosowanie jako element izolacyjny w budownictwie. Płyty ociepleniowe o gęstości min. 20 kg/m3 stosowane są jako element izolacyjny w miejscach obciążonych mechanicznie: - izolacja stropów, - izolacja podłóg użytkowych, - izolacja fundamentów, - izolacja w systemie ogrzewania podłogowego. Płyty TERMO-20 posiadają Certyfikat Zgodności nr ITB-0851/W z normą PN-EN 13163:2004 oraz Atest Higien. PZH. Płyty ociepleniowe TERMO-30 (EPS 200 036) Płyty te są odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom fizykomechanicznym, znajdują zastosowanie jako element izolacyjny w budownictwie. Płyty ociepleniowe o gęstości min. 30 kg/m3 stosowane są jako element izolacyjny w miejscach szczególnie obciążonych mechanicznie: - izolacja posadzek hal przemysłowych i magazynów, - izolacja w budownictwie drogowym i konstrukcjach inżynierskich. Płyty TERMO-30 posiadają Certyfikat Zgodności nr ITB-0851/W z normą PN-EN 13163:2004 oraz Atest Higien. PZH. Płyty TERMO-LAMBDA TERMO-LAMBDA to srebrnoszare płyty ociepleniowe z dodat-kiem grafitu o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła. Płyty TERMO-LAMBDA stosowane są jako izolacja pozwalająca osiągnąć znaczne oszczędności w zużyciu energii cieplnej: - izolacja ścian zewnętrznych w metodzie lekkiej-mokrej. Znajdują także zastosowanie jako izolacja w miejscach, gdzie wymagana jest redukcja grubości termoizolacji: - ościeża okienne, - nadproża okienne, - loggie balkonowe, - termoizolacja ścian budynków zabytkowych. Płyty TERMO-LAMBDA posiadają Aprobatę Techniczną nr ITB-AT-15-5630/2002 Atest Higieniczny nr HK/B/0006/01/2003. Płyty TERMO-D TERMO-D to płyty elastyczne przeznaczone do wykonywania warstwy izolacji akustycznej, układanej na stropach międzypiętro-wych. Płyty elastyczne TERMO-D przeznaczone sa do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod warstwą jastrychu w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 5,0 kN/m2, według PN-82/B-02003. Podłogi pływające z płyt elastycznych TERMO-D mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej zarówno nowo budowanych, jak i modernizowanych. Płyty TERMO-D posiadają Aprobatę Techniczną nr AT-15-4776/2002 oraz Atest Higieniczny nr HK/B/0006/02/2003. Płyty TERMO-K TERMO-K to płyty ociepleniowe wykonane na bazie styropianu TERMO-LAMBDA lub TERMO-15 (EPS 70 040), przystosowane do termoizolacji dachów skośnych. Dzięki specjalnej modyfikacji za pomocą podłużnych nacięć, płyty TERMO-K są montowane jako samomocujący (rozprężny), bezodpadowy element izolacyjny pomiędzy krokwiami. Płyty TERMO-K mogą być stosowane w termoizolacji wszelkiego rodzaju dachów krokwio-wych zarówno w przypadku poddaszy użytkowych, jak i nieużytkowych. Izolacja między-krokwiowa płytami TERMO-K pozwala uzyskać efektywną cieplnie i szczelną izolację poddasza. Płyty TERMO-K posiadają Certyfikat Zgodności nr ITB-0851/W z normą PN-EN 13163:2004 oraz Atest Higieniczny lub są zgodne z Aprobatą Techniczną nr ITB-AT-15-5630/2002. Płyty TERMO-P TERMO-P to płyty ociepleniowe wykonane na bazie styropianu TERMO-20 (EPS 100 038), jedno- lub dwustronnie oklejone papą podkładową na welonie szklanym, z odpowiednim zakładem montażowym. Płyty termoizolacyjne TERMO-P przeznaczone są do wykonywa-nia izolacji cieplnej dachów, o kącie nachylenia nieprzekraczają-cym 20%. Płyty mogą być układane na podłożach betonowych lub z blachy trapezowej. Płyty TERMO-P posiadają Aprobatę Techniczną nr AT/2001-11-0200 oraz Atest Higieniczny nr HK/B/0766/01/2001. Płyty TERMO-W TERMO-W to płyty ociepleniowe wodoodporne, o gęstości powyżej 30 kg/m3, produkowane przez firmę TERMO ORGANIKA na bazie surowca firmy BASF - Peripor. Płyty TERMO-W, zastosowane jako izolacja tarasu i podłogi, stanowią idealny materiał chroniący przed przemarzaniem i obciążeniami mechanicznymi. Płyty TERMO-W, zastosowane jako termoizolacja ścian zewnętrznych piwnicy, chronią przed wilgocią i utrzymują ciepło. Płyty TERMO-W, zastosowane jako termoizolacja w technologii "dachu odwróconego", uszczelniają dach, chronią przed wysoką temperaturą i obciążeniami mechanicznymi. Płyty TERMO-W posiadają Certyfikat Zgodności nr ITB-341/W/02/2 z Aprobatą Techniczną nr ITB-AT-15-5072/2001 oraz Atest Higieniczny nr HK/B/0006/04/2003. Płyty TERMO-W Geo TERMO-W Geo to płyty produkowane na bazie płyt ocieplenio-wych TERMO-W z doklejoną warstwą filtracyjną z geowłókniny. Stosowane są jako materiał termoizolacyjny i drenażowy w budownictwie. Płyty TERMO-W Geo mają boki profilowane na "zakład". Wzdłuż poprzecznych krawędzi, na powierzchni płyt będących w kontakcie z geowłókniną, znajdują się położone równolegle do siebie kanaliki, umożliwiające swobodny odpływ wody gruntowej. Wzdłuż podłużnych krawędzi płyt znajduje się kanalik, umożliwiający swobodny przepływ wody gruntowej pomiędzy zamontowanymi płytami TERMO-W Geo. Geowłóknina posiada 5 centymetrowy zakład, uniemożliwiający przedostanie się ilastych cząstek gruntu przez połączenia płyt. Płyty ociepleniowe drenażowe TERMO-W Geo są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej w miejscach, gdzie wymagane jest osiągnięcie dużego odpływu wody z fundamentu budynku. Płyty TERMO-W Geo posiadają Aprobatę Techn. ITB-AT-15-5970/2003 oraz Atest Higien. nr HK/B/0006/04/2003. Płyty TERMO-X TERMO-X to płyty do specjalistycznego stosowania, wykonane z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Zaprojektowane zostały do specjalnych zastosowań izolacyjnych. Posiadają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej, stosowa-nej w ekstremalnych warunkach. Producentem płyt TERMO-X jest firma GEFINEX-JACKON, wchodząca w skład grupy CRH. Płyty TERMO-X, zastosowane jako izolacja tarasu i podłogi, stanowią idealny materiał chroniący przed przemarzaniem i obciążeniami mechanicznymi. Płyty TERMO-X, zastosowane jako termoizolacja ścian zewnętrznych piwnicy, chronią przed wilgocią i utrzymują ciepło. INNE PRODUKTY Otuliny termiczne - stosowane do izolacji termicznej rur, w których płynie ciecz o temperaturze dodatniej oraz nie przekracza temperatury 80oC. Otuliny w dowolnych wymiarach wykonywane są na indywidualne zamówienie. Raflowana płyta ociepleniowa PS-E FS 15 lub PS-E FS 20, lub PS-E FS 30, która dzięki specjalnie wyciętym kanalikom, może być stosowana do dociepleń, np. ścian w domach drewnianych. Pianka dylatacyjna - produkowana ze spienionego polietylenu, służy do wykonywania dylatacji w podłogach pływających. Kliny dachowe - firma TERMO ORGANIKA posiada możliwości zaprojektowania i wykonania klinów dachowych, montowanych później na dowolnie dużych powierzchniach dachowych. Zautomatyzowany proces projektowania i wykonania, pozwala w bardzo krótkim czasie na obliczenie teoretycznej i rzeczywistej objętości płyt styropianowych, potrzebnych do wykonania termoizolacji dachu o małym spadku. Ozdobne profile elewacyjne - stosowane do wykańczania, uzupełniania elewacji zewnętrznych oraz wystroju wewnątrz pomieszczeń budynku. Mogą być stosowane przy naprawie uszkodzonych lub wybrakowanych fragmentów elewacji. Płyty TERMO-X, zastosowane jako termoizolacja w technologii "stropodachu odwróconego", uszczelniają dach, chronią przed wysoką temperaturą i obciążeniami mechanicznymi. Płyty TERMO-X, dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej, nadają się do zastosowania w konstrukcji parkingów na gruncie, parkingów dachowych, ciągów komunikacyjnych. Płyty TERMO-X posiadają Aprobatę Techniczną nr AT-15-5464/2002 oraz Atest Higieniczny nr HK/B/2745/01/2001. Wersja PDF Plik PDF: 594 KB

Galeria


Aktualności

PSB Mrówka Nowy Targ
Siedziba:
Centrum Handlowe Stopiak
ul. Ludźmierska 26A, 34-400 Nowy Targ
Telefon: 728 454 756
E-mail: nowytarginformacja@psbmrowka.com.pl
NIP: 9372688061
REGON: 366018930